செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறக்கப்படவுள்ள நிலையில் பொதுபணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு

செங்கல்பட்டு: செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறக்கப்படவுள்ள நிலையில் பொதுபணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர். கண்காணிப்பு பொறிழளுழ் முத்தையா உட்பட பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்கினறனர்.

Related Stories:

>