துருக்கி நாட்டில் கிரீஸின் தோடிகேனெஸ் தீவில் பலத்த நிலநடுக்கம்

சாமோஸ்: துருக்கி நாட்டில் கிரீஸின் தோடிகேனெஸ் தீவில் பலத்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவவுகோலில் 7.0-ஆக பதிவாகியுள்ளது. கிரீஸின் சாமோஸ் தீவை மையமாக கொண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.  

Related Stories:

>