மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 134 புள்ளிகள் சரிந்து 38,845 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு !

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 134 புள்ளிகள் சரிந்து 38,845 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டெண் நிஃப்டி 11 புள்ளிகள் சரிந்து 11,504 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது.

Related Stories:

>