நாமக்கல்லில் முட்டையின் விலை 10 காசுகள் உயர்ந்து 3.50 காசுகளாக நிர்ணயம்

நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் முட்டையின் விலை 10 காசுகள் உயர்ந்து 3.50 காசுகளாக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு நிர்ணயம் செய்துள்ளது. சென்னையில் ஒரு முட்டையின் விலை 3.80 காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Related Stories: