பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஜூன் 30-ம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவு

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஜூன் 30-ம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஊரடங்கை நீட்டித்து அம்மாநில முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் அறிவித்துள்ளார்.

Related Stories: