மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 2150 புள்ளிகள் உயர்ந்து 29,740 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 2150 புள்ளிகள் உயர்ந்து 29,740 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது. இந்திய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 614 புள்ளிகள் உயர்ந்து 8,698 புள்ளிகளில் வர்த்தகமானது.

Advertising
Advertising

Related Stories: