கொரோனாவை தடுக்க இந்தியாவுக்கு கூடுதல் பொருளாதார நிதியாக ரூ.21 கோடி அமெரிக்கா ஒதுக்கீடு

வாஷிங்ன்டன்: கொரோனாவை தடுக்க இந்தியாவுக்கு கூடுதல் பொருளாதார நிதியாக ரூ.21 கோடி அமெரிக்கா ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. கொரோனாவை தடுக்க 64 நாடுகளுக்கு ரூ.13 ஆயிரம் கோடி கோடியை அமெரிக்கா ஒதக்கீடு செய்துள்ளது.

Advertising
Advertising

Related Stories: