ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்..:ரிக்டர் அளவு கோலில் 7.5ஆக பதிவு

ரஷ்யா: ரஷ்யாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவின் குரில் தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவு கோலில் 7.5ஆக பதிவாகி உள்ளது.

Advertising
Advertising

Related Stories: