எஸ்.எஸ்.ஐ. வில்சனை கொன்ற அப்துல் ஷமீம், தவுபீக் மதுரை சிறையில் இருந்து சேலம் சிறைக்கு மாற்றம்

சேலம்: எஸ்.எஸ்.ஐ. வில்சனை கொன்ற அப்துல் ஷமீம், தவுபீக் மதுரை சிறையில் இருந்து சேலம் சிறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஏற்கனவே பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருந்து மதுரைக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Advertising
Advertising

Related Stories: