விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்திற்கு முன்னோடியாக ரோபோவை அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டம்

பெங்களூரு: விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்திற்கு முன்னோடியாக ரோபோவை அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக வயோம் மித்ரா என்ற ஹுயுமனாய்டு வகை ரோபோவை இஸ்ரோ தயாரித்து உள்ளது. வரும் டிசம்பர் மாதம் வயோம் மித்ராவை விண்வெளிக்கு அனுப்ப இஸ்ரோ திட்டமிட்டுள்ளது.

Advertising
Advertising

Related Stories: