உலகின் மிகப்பெரிய மலர்

நன்றி குங்குமம் முத்தாரம்

Advertising
Advertising

இதோ உலகின் மிகப்பெரிய மலரான ரஃப்லீஸியா ஆர்னால்டி இந்தோனேஷியாவில் மலர்ந்துள்ளது. இதன் விட்டம் மட்டுமே 4 அடி. இவ்வளவு பெரிய மலராக இருந்தாலும் ஏழு நாட்களில் வாடிவிடுகிறது. இதுவரைக்கும் உலகில் மலர்ந்த மலர்களில் இதுவே பெரியது என்று தாவரவியல் விஞ்ஞா னிகள் அடித்துச் சொல்கின்றனர். அதனால் இந்த மலரை புகைப்படமெடுக்க சுமாத்ரா தீவில் மக்கள் குவிகின்றனர்.

இதற்கு இலையோ, வேரோ கிடையாது. ஒட்டுண்ணியைப் போல வேறொரு செடியில் வளர்கிறது ரஃப்லீஸியா ஆர்னால்டி. அந்தச் செடிக்குக் கிடைக்கும் தண்ணீரையும் வளங்களையும் இது எடுத்துக்கொள்கிறது. ரஃப்லீஸியா ஆர்னால் டி மலரும்போதுதான் இன்னொரு செடியில் இது ஒட்டுண்ணியாக இருப்பதே தெரிய வரும். இதுபோக இந்த  மலருக்கு நறு மணம் கிடையாது. பிணவாடை வீசுவ தால் பிணமலர் என்றும் இதனை அழைக்கின்றனர்.

Related Stories: