மக்கும் பிளாஸ்டிக் : தெரியாத கதை

‘மக்கும் பிளாஸ்டிக்’ என்ற பெயர் குறிப்பிடுவது போல,  அவை சிதைவடையும் திறன் கொண்டவை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்களில் சிலர் பிளாஸ்டிக் எவ்வாறு மக்கும் தன்மை கொண்டது என்று கேட்கலாம்.  மக்கும் பிளாஸ்டிக் எனபது அனைத்து இயற்கை மற்றும் தாவர அடிப்படையிலான பொருட்கள் அல்லது பெட்ரோ கெமிக்கல் வளங்களைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது. அவை சாதாரண பிளாஸ்டிக் போன்ற வேதியியல் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

Advertising
Advertising

சுற்றுச்சூழலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகள் வளர்சிதை மாற்றம் செய்யப்படுகின்றன மற்றும் மக்கும் பிளாஸ்டிக்குகளின் கட்டமைப்பை உடைக்கின்றன, இது தீங்கு விளைவிக்காமல் தடையின்றி மோசமடைய அனுமதிக்கிறது. பிளாஸ்டிக்கை  நுண்ணுயிரிகளின் நொதிகள் அவற்றின் ஆற்றல் மூலமாகப் பயன்படுத்திக்கின்றன, இதன் விளைவாக அதில் முறிவு ஏற்படுகிறது. அதன் மக்கும் வீதம் அதன் கூறுகள், வானிலை, ஆக்ஸிஜன் அளவு மற்றும் வெப்பநிலை போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. சில மக்கும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கு மக்கும் செயல்முறையைத் தொடங்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் அதிக வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது.

alignment=

சுற்றுசூழலுக்கு தோழமையான பிளாஸ்டிக்கை   மக்கும் முறை இருந்தாலும் தோன்றினாலும், அது இன்னும் முழுமையடையவில்லை. புவி வெப்பமடைதலும்  ஒரு முக்கிய காரணமான இருக்கிறது. கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களைக் குறைப்பதே சாதாரண பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து மக்கும் பிளாஸ்டிக்காக மாறுவதற்கான முழு யோசனையாகும்.

சில மக்கும் பிளாஸ்டிக் சிதைவடையத் தொடங்கும் போது, அது இரண்டு வாயுக்களை வெளியிடுகிறது. மீத்தேன் மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு,இவை இரண்டும் புவி வெப்பமடைதலுக்கு பெரும்  பங்களிக்கின்றன. அது முற்றிலும் எதிரானது  என்று கூறுகின்றனர். சில மக்கும் பிளாஸ்டிக் , மைக்ரோபிளாஸ்டிக் மற்றும் உலோகங்களை எவ்வாறு மாசுபடுகிறது என்பதை காட்டும் சில ஆய்வுகள் உள்ளன. இன்னும் தீர்க்கப்படாத ஒரு சசிக்கலில் இதுவும் ஒன்று தான்.

பிளாஸ்டிக்குகளை அகற்றுவதற்கான வழி இல்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மற்ற பிளாஸ்டிக் போல் மறுசுழற்சி செய்ய முடியாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் இது மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும், என்பது மீண்டும் ஒரு பிரச்சனையாகும்.

alignment=

மக்கும் பிளாஸ்டிக் என்பது ஒரு சிறந்த சுற்றுசூழலுக்கு சூழல் ஏற்றதாகும், ஆனால் இது தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் கூறுகளைப் பொறுத்து மாறுபட்ட சீரழிவின் செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது. உங்கள் இடத்தில் உள்ள உள்ளூர் கழிவு மேலாண்மை அமைப்புகள் மக்கும் பிளாஸ்டிக்குகளை ஏற்க தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்திய குடிமக்களுக்கு மக்கும் பிளாஸ்டிக்கை அறிமுகப்படுத்துவது நம்பத்தகுந்ததல்ல, ஏனென்றால் பிளாஸ்டிக் மக்கும் தன்மைக்கு தடைசெய்யப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் வித்தியாசமாக நடத்தப்பட வேண்டும். மக்களிடமிருந்து மக்கும் கழிவுகளை சேகரிக்கும் செயல்முறையை கிக்ஸ்டார்ட் செய்வது மிகவும் கடினம், பின்னர் சில நிபந்தனைகளைப் பின்பற்ற வேண்டிய தொழில்களில் அதை சுத்திகரிக்கிறது.

மொத்தத்தில், ஒருவர் பிளாஸ்டிக்கை கழிவுகளாக அப்புறப்படுத்தக்கூடாது, ஆனால் மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும். மறுசுழற்சி என்பது அனைத்து வகையான மாசுபாட்டையும் கட்டுப்படுத்தவும், பசுமையான சூழலை உருவாக்குவதை உறுதிசெய்யவும் ஒரு சிறந்த வழியாகும். பயோ-பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு கூட சூழலில் எங்கும் பிளாஸ்டிக் குப்பை கொடுக்கும் சுதந்திரத்தை நமக்குத் தரவில்லை. புதிய பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுச்சூழலை சிறப்பாக நடத்துவதற்கும் மறுசுழற்சி மட்டுமே வழி.

Related Stories: