புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் மிக அதிகமாக அபராதங்கள் விதிப்பு: நிதின்கட்கரி தகவல்

டெல்லி: புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் மிக அதிகமாக அபராதங்கள் விதிக்கப்படுகிறது என்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Stories: