சீன அதிபர் ஜின்பிங் தங்க உள்ள ஐ.டி.சி. கிராண்ட் சோழா ஓட்டலில் காவல் ஆணையர் ஆய்வு

சென்னை: சீன அதிபர் ஜின்பிங் தங்க உள்ள சென்னை கிண்டி ஐ.டி.சி. கிராண்ட் சோழா ஓட்டலில் காவல் ஆணையர் ஆய்வு செய்து வருகிறார். மோப்ப நாய் உதவியுடன் சோதனை நடக்கும் நிலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை விஸ்வநாதன் ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

Advertising
Advertising

Related Stories: