சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.32 உயர்ந்து ரூ.29,192 க்கு விற்பனை

சென்னை:  சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.32 உயர்ந்து ரூ.29,192 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமிக்கு ரூ.4 உயர்ந்து ரூ.3,649க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமிக்கு 40காசு உயர்ந்து ரூ.50.90க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Advertising
Advertising

Related Stories: