தமிழகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகளின் பட்டியல் வெளியீடு; பள்ளிக்கல்வித்துறை

சென்னை: தமிழகத்தின் மாவட்ட வாரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகளின் விவர பட்டியலை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் மாவட்ட வாரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4,291 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

Advertising
Advertising

Related Stories: