அம்பிகை அருளால் அகிலம் வசப்படும்

* ஒளிமுகம் நட்சத்திர மண்டலம்

ஒளிரும் முழுநிலவு கண்கள்
Advertising
Advertising

கடல் ஒடுங்கும் பொற்பாதம்

கனல் விழுங்கிய செவ்வாய்

நிலமாளும் வளைக்கரம்-மன

எல்லைக்காவல் அம்பிகையே, தாயே!

* நிறைமதி கலைவாணர் சூழ

அரியணையில் புன்னகை பூப்பவளே!

குறைமதி குழந்தை என்னை

குறைநீக்கி மடிசேர்த்த குணவதியே!

குவளை கண்கள் அருள்நோக்கால்

குங்கும அறிவு மணம்வீசும்!

* தாயின் அருகமர்ந்து அவள்

வீரத்திருவழகை ரசிப்பது தியானம்!

மந்திரம் ஆயிரம் திருநாமம்

மனதில் உருகுதல் தவம்!

அசையா சுடரென நானிருக்க

ஆடுவதும், ஆடவைப்பதும்

அம்பிகையே!

* ஆடிமாதம் மனநோய் அச்சமகற்ற

வேப்பிலை ஏந்திவரும் அருள்மாரி!

அம்பிகையருளால் அகிலம் வசப்படும்

அறிவுப்பொருள் விளங்கி மெய்ப்படும்!

அன்பு பெருந்தெய்வம் துணையால்

நாளும் நலமே விளையும்!

* இளமை, செல்வம், செல்வாக்கை

இன்புறும் காதலி அவளல்ல!

மாசற்ற மாறாதமனம் கண்டு

மகிழ்ந்து செல்வம் தந்து

பெருமைசூழ் வாழ்வை மாலைசூடி

பெருமிதம் கொள்வாள் அம்பிகை!

* மாஞ்சோலை பறவையாகி

மாட்டுத்தொழுவ மதில் கறவையாகி

மகத்தான மனித பிறப்பெடுத்தோம்!

மீனாட்சி பாதம் சரண்புகுவோம்!

வாழ்க்கை சகதியில் உழல்வதுவீண்!

சுழலும் பிறவி தொலைப்போம்!

* செடி, கொடிகளில் பசுமைதீட்டி

உயிர்தந்து விதிவகுத்து- மண்ணில்

அடிபரந்து வேராகி நிற்கிறாள்!

இயற்கை மூச்சாகி, உணவாகி

நிலமாகி, நீராகி, நெருப்பாகி

அழியாத வடிவெடுத்து சிரிக்கிறாள்!

* பிறந்தோம், தவழ்ந்தோம், நடந்தோம்

உண்டோம் சுகம் கண்டோம்!

நரை தரித்து நடை தளர்ந்தோம்1

நோயால் படுக்கை கிடந்தோம்!

அருள்விழி அம்பிகையை வணங்கி

ஒளிவாழ்வு, இளமை பெறுவோம்!

- விஷ்ணுதாசன்

Related Stories: