சிலியில் அதிதீவிரமாக பரவி வரும் காட்டுத்தீயில் சிக்கி 25 பேர் உயிரிழப்பு..!!

சிலியில் அதிதீவிரமாக பரவி வரும் காட்டுத்தீயில் சிக்கி 25 பேர் உயிரிழப்பு..!!

Related Stories: