திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஆதிரை ஆருத்ரா விழா: நடராஜ உற்சவர் பெருமானுக்கு 33 வகையான பழங்களில் அபிஷேகம்

திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் ஆலயத்தில் ஆதிரை ஆருத்ரா விழா: நடராஜ உற்சவர் பெருமானுக்கு 33 வகையான பழங்களில் அபிஷேகம்

Related Stories: