சொர்க்க வாசல் திறப்பு : அடையாறு ஸ்ரீஅனந்தபத்மநாபஸ்வாமி கோயிலில் கோவிந்தா நாமம் பாடிய பக்தர்கள்..!!

சொர்க்க வாசல் திறப்பு : அடையாறு ஸ்ரீஅனந்தபத்மநாபஸ்வாமி கோயிலில் கோவிந்தா நாமம் பாடிய பக்தர்கள்..!!

Related Stories: