ஸ்காட்லாந்து தேவாலயத்தில் மறைந்த ராணி உடலுக்கு அஞ்சலி.. சிறப்பு திருப்பலியில் மன்னர் சார்லஸ், இளவரசர்கள் பங்கேற்பு..!!

ஸ்காட்லாந்து தேவாலயத்தில் மறைந்த ராணி உடலுக்கு அஞ்சலி.. சிறப்பு திருப்பலியில் மன்னர் சார்லஸ், இளவரசர்கள் பங்கேற்பு..!!

Related Stories: