வெள்ளம் சூழ்ந்த வீடுகள்.. மிதக்கும் வாகனங்கள்!: வரலாறு காணாத கனமழையால் தத்தளிக்கும் பெங்களூரு.. மக்கள் கடும் அவதி..!!

வெள்ளம் சூழ்ந்த வீடுகள்.. மிதக்கும் வாகனங்கள்!: வரலாறு காணாத கனமழையால் தத்தளிக்கும் பெங்களூரு.. மக்கள் கடும் அவதி..!!

Related Stories: