கேரளாவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை... அதிரப்பள்ளி அருவியில் ஆக்கிரோஷமாக கொட்டும் வெள்ளநீர்..!

கேரளாவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை... அதிரப்பள்ளி அருவியில் ஆக்கிரோஷமாக கொட்டும் வெள்ளநீர்..!

Related Stories: