தி.மலை. அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆடி பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு நள்ளிரவில் தீ மிதித்த பக்தர்கள்..!!

தி.மலை. அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆடி பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு நள்ளிரவில் தீ மிதித்த பக்தர்கள்..!!

Related Stories: