கின்னஸ் சாதனை படைத்த மெக்சிகோ சிட்டி.. ஒரே இடத்தில் 14 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட குத்துச்சண்டை பயிற்சி

கின்னஸ் சாதனை படைத்த மெக்சிகோ சிட்டி.. ஒரே இடத்தில் 14 ஆயிரம் பேர் கலந்து கொண்ட குத்துச்சண்டை பயிற்சி

Related Stories: