சென்னையில் தொடர் மழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கில் அடித்து வரப்பட்ட குப்பை கழிவுகள்

சென்னையில் தொடர் மழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கில் அடித்து வரப்பட்ட குப்பை கழிவுகள்

Related Stories:

More