ஒமிக்ரான் வைரஸ் அச்சுறுத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆர்சிபிஆர் பரிசோதனைக்காக வரிலையில் காத்திருக்கும் பயணிகள்

ஒமிக்ரான் வைரஸ் அச்சுறுத்தல்: சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆர்சிபிஆர் பரிசோதனைக்காக வரிலையில் காத்திருக்கும் பயணிகள்

Related Stories:

More