ஒரு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் கொட்டித் தீர்த்தது!: கனடாவில் மழை வெள்ளத்தால் தவிக்கும் மக்கள்..!!

ஒரு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் கொட்டித் தீர்த்தது!: கனடாவில் மழை வெள்ளத்தால் தவிக்கும் மக்கள்..!!

Related Stories:

More