புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லி விவசாயிகள் போராடும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகள் முழுமையாக அகற்றம்..!!

புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக டெல்லி விவசாயிகள் போராடும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகள் முழுமையாக அகற்றம்..!!

Related Stories:

More