7 அடி 7 அங்குலம் உயரம் கொண்ட துருக்கியைச் சேர்ந்த ருமேசா கெல்கி உலகின் உயரமான பெண்ணாகத் தேர்வு!!

7 அடி 7 அங்குலம் உயரம் கொண்ட துருக்கியைச் சேர்ந்த ருமேசா கெல்கி உலகின் உயரமான பெண்ணாகத் தேர்வு!!

Related Stories:

More
>