அமெரிக்காவில் நடுவானில் தீப்பிடித்து நாலாப்பக்கமும் சிதறிய விமானம் : விமானியின் சாதுர்யத்தால் 200 பயணிகள் உயிர் தப்பினர்

அமெரிக்காவில் நடுவானில் தீப்பிடித்து நாலாப்பக்கமும் சிதறிய விமானம் : விமானியின் சாதுர்யத்தால் 200 பயணிகள் உயிர் தப்பினர்

Related Stories:

>