ராசல் கைமா மலைப்பகுதியில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4,868 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய உணவகம்: சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்கிறது..!!

ராசல் கைமா மலைப்பகுதியில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4,868 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட புதிய உணவகம்: சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்கிறது..!!

Related Stories:

>