லிபியாவில் அகதிகள் வந்த படகு ஜ்வாரா கடல்பகுதியில் கவிழ்ந்து விபத்து!: 24 பேர் பரிதாப பலி...பலர் மாயம்..!!

லிபியாவில் அகதிகள் வந்த படகு ஜ்வாரா கடல்பகுதியில் கவிழ்ந்து விபத்து!: 24 பேர் பரிதாப பலி...பலர் மாயம்..!!

Related Stories:

>