`சீன முகாமைவிட 10 மடங்கு பெரியது!' :10,000 படுக்கைகள் கொண்ட டெல்லி மருத்துவமனை ; கார்ட்போர்ட் அட்டைகளிலிருந்து சுமார் 1000 படுக்கைகள் உருவாக்கம்

`சீன முகாமைவிட 10 மடங்கு பெரியது!' :10,000 படுக்கைகள் கொண்ட டெல்லி மருத்துவமனை ; கார்ட்போர்ட் அட்டைகளிலிருந்து சுமார் 1000 படுக்கைகள் உருவாக்கம்

Related Stories:

>