ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நைஜீரியாவில் இரு வேறு கிராமங்களில் தீவிரவாத தாக்குதல்: 20 ராணுவ வீரர்கள், பொதுமக்கள் 40 பேர் உயிரிழப்பு!

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நைஜீரியாவில் இரு வேறு கிராமங்களில் தீவிரவாத தாக்குதல்: 20 ராணுவ வீரர்கள், பொதுமக்கள் 40 பேர் உயிரிழப்பு!

Related Stories:

>