அசாமில் ஆயில் இந்தியா நிறுவன எண்ணெய் கிணற்றில் திடீர் தீ விபத்து: வானை முட்டும் அளவிற்கு கரும்புகை சூழ்ந்தது!

அசாமில் ஆயில் இந்தியா நிறுவன எண்ணெய் கிணற்றில் திடீர் தீ விபத்து: வானை முட்டும் அளவிற்கு கரும்புகை சூழ்ந்தது!

Related Stories: