நிம்மதியை இழந்து மக்கள் தவிப்பு : வழிபாட்டு ஸ்தலங்களையும் மூடவைத்து கொரோனா அட்டூழியம்; வெளியில் நின்றபடியே பக்தர்கள் தரிசனம்

நிம்மதியை இழந்து மக்கள் தவிப்பு : வழிபாட்டு ஸ்தலங்களையும் மூடவைத்து கொரோனா அட்டூழியம்; வெளியில் நின்றபடியே பக்தர்கள் தரிசனம்

Advertising
Advertising

Related Stories: