கொரோனா பரவலை தடுக்க சமூக தொலைவை கடைபிடிக்கும் மக்கள்: நோய்க்கிருமிகள் பரவாமல் தடுக்க மிகவும் அவசியமானது!

கொரோனா பரவலை தடுக்க சமூக தொலைவை கடைபிடிக்கும் மக்கள்: நோய்க்கிருமிகள் பரவாமல் தடுக்க மிகவும் அவசியமானது!

Related Stories:

>