8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிர்பயாவுக்கு ஆத்ம சாந்தி!.. குற்றவாளிகள் தூக்கிலிடப்பட்டனர்; திகார் சிறை வெளியே இனிப்பு வழங்கி, கொடியசைத்து மக்கள் வரவேற்பு

8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிர்பயாவுக்கு ஆத்ம சாந்தி!.. குற்றவாளிகள் தூக்கிலிடப்பட்டனர்; திகார் சிறை வெளியே இனிப்பு வழங்கி, கொடியசைத்து மக்கள் வரவேற்பு

Related Stories:

>