92 வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா: கொரிய திரைப்படமான "பாரசைட்" சிறந்த திரைப்படம் உட்பட நான்கு விருதுகளை வென்று சாதனை!

92 வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா: கொரிய திரைப்படமான "பாரசைட்" சிறந்த திரைப்படம் உட்பட நான்கு விருதுகளை வென்று சாதனை!

Related Stories:

>