பாகிஸ்தானின் பெஷாவர் நகரில் நடைபெற்ற கிரிஸான்தமம் பூக்கள் கண்காட்சியின் கண்கவர் படங்கள்

பாகிஸ்தானின் பெஷாவர் நகரில் நடைபெற்ற கிரிஸான்தமம் பூக்கள் கண்காட்சியின் கண்கவர் படங்கள்

Advertising
Advertising

Related Stories: