40 மீட்டர் நீள டிராகன், பாண்டா.. சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு எஸ்டோனிய தலைநகரை அலங்கரித்த ஒளிரும் உருவங்கள்

Tags : Panda ,
× RELATED சீனாவில் பனியில் உறைந்த ஆற்றின்மீது...