தங்கம், வைரம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள உலகின் விலை உயர்ந்த கழிவறை தொட்டி: ரூ.10 கோடி மதிப்புடையது!

தங்கம், வைரம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள உலகின் விலை உயர்ந்த கழிவறை தொட்டி: ரூ.10 கோடி மதிப்புடையது!

Advertising
Advertising

Related Stories: