சிரிய எல்லையில் அந்நாட்டு ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் மூவர் பலி: காட்சித்தொகுப்பு!

சிரிய எல்லையில் அந்நாட்டு ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் மூவர் பலி: காட்சித்தொகுப்பு!

Advertising
Advertising

Related Stories: