ஆப்கானிஸ்தானில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்... 63 பேர் உயிரிழந்த பரிதாபம்!

ஆப்கானிஸ்தானில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்... 63 பேர் உயிரிழந்த பரிதாபம்!

Advertising
Advertising

Related Stories: