நாடாளுமன்றத்தை அழகாக்கும் வகையில் 875 LED விளக்குகள் கொண்டு அலங்காரம்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்- புகைப்படங்கள்

நாடாளுமன்றத்தை அழகாக்கும் வகையில் 875 LED விளக்குகள் கொண்டு அலங்காரம்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்- புகைப்படங்கள்

Advertising
Advertising

Related Stories: