எரிசாம்பல், கரும்புகையை சுமார் 1000 மீட்டர் உயரத்துக்கு வெளியேற்றிய மெக்ஸிக்கோவின் போபோகேட்பெட்டல் எரிமலை!

× RELATED 20-08-2019 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்