விக்டோரியா மகாராணியின் 200வது பிறந்த தினம் : 19வது நூற்றாண்டில் இருந்ததை போல் அலங்கரிக்கப்பட்ட பக்கிங்காம் அரண்மனை

Tags :
× RELATED தேசிய துலிப் தினம் : நெதர்லாந்திற்கு...