எழும்பூர் தாய் சேய் நல மருத்துவமனையில், தீ தடுப்பு ஒத்திகை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

× RELATED உலக புகைப்படத்தினம்: 2019ம் ஆண்டின் பல அறிய புகைப்படங்களின் தொகுப்பு