குருத்தோலை ஞாயிறு: தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை, குருத்தோலையை கையில் ஏந்தி கிறிஸ்தவர்கள் ஊர்வலம்

× RELATED மழை வேண்டி சிறப்பு தொழுகை