குருத்தோலை ஞாயிறு: தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை, குருத்தோலையை கையில் ஏந்தி கிறிஸ்தவர்கள் ஊர்வலம்

× RELATED கிறிஸ்தவர்களின் தவக்காலத்தையொட்டி...